Cha Giuse Nguyễn Văn Linh nhận chức vụ mới tại giáo xứ Từ Châu

Thứ Ba, ngày 08/12/2020, tại giáo xứ Từ Châu đã diễn ra Thánh lễ nhận xứ của cha Giuse Nguyễn Văn Linh. Nghi thức và Thánh lễ tạ ơn do Cha Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự.
Đối với cộng đoàn giáo xứ Từ Châu, hôm nay quả là một ngày lưu lại dấu ấn lịch sử đối với Giáo xứ, vì sau 55 năm mong mỏi chờ đợi, đây là lần đầu tiên có Cha xứ về hiện diện và coi sóc.
Mở đầu Thánh lễ, cha Phaolô Nguyễn Huy Trình, chính xứ Công Xá đã công bố và trao văn thư bổ nhiệm của Bề trên Giáo phận cho cha Giuse Nguyễn Văn Linh.
Sau khi Cha Giuse tuyên xưng Đức tin, Cha Tổng Đại diện Antôn thay mặt Đức Giám mục hướng dẫn Cha tân chính xứ ngồi vào ghế chủ tọa, ngồi tòa giải tội, kéo chuông nhà thờ, và mở cửa nhà Chầu.
Thánh lễ tiếp diễn qua phần Phụng vụ Lời Chúa. Trong bài giảng lễ, Cha Tổng Đại Diện chia sẻ rõ hơn về nghi thức bổ nhiệm và chức vụ của cha xứ.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha tân chính xứ Từ Châu bày tỏ lòng cảm mến, tri ân quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho hành trình sứ vụ trong giai đoạn mới của cha Giuse và cho giáo xứ Từ Châu ngày càng phát triển mạnh mẽ trong đức tin, trở nên cộng đoàn yêu thương và là cộng đoàn loan báo Tin Mừng.

Cha Phaolô Nguyễn Huy Trình công bố và trao văn thư bổ nhiệm cho cha Giuse Nguyễn Văn Linh

Nghi thức trao chìa khóa nhà thờ

Cha Giuse Nguyễn Văn Linh đặt tay trên Kinh Thánh tuyên xưng đức tin

Nghi thức trao giếng rửa tội

Cha tân chính xứ mở cửa nhà Chầu và cùng cộng đoàn thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

Cha Giuse ngỏ lời cám ơn