Tag Archives: Kinh bổn 2023

Sách Kinh Bổn – Mùa Chay 2023

Nghe sách nói – Phần Kinh   Nghe sách nói – Phần Bổn GIÁO XỨ TỪ CHÂU GIÁO LÝ KINH BỔN MÙA CHAY 2023 PHẦN THỨ 2 ĐOẠN THỨ NHẤT Hỏi: Có mấy phép trọng hơn trong đạo thánh Đức Chúa Trời? Thưa: Có bảy phép trọng hơn Đức Chúa Giêsu đã lập. Hỏi. Đức […]