Chuyên mục: Lịch Phụng Vụ Trong Tuần

Lịch lễ trong tuần, lịch giờ chầu mình thánh

LỊCH LỄ CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY B

Xin các hội và các nhóm tích cực học hỏi giáo lý mùa chay theo chương trình của Bề trên giáo phận.Xin các phụ huynh thúc giục con cái đi tham dự thánh lễ, kể cả lễ ngày thường.Giới trẻ sẽ hát lễ chiều thứ 7 tuần 2 và tuần 4 trong tháng. Xin các […]