Chuyên mục: Tin Giáo xứ

Tin Giáo xứ

Thánh lễ đầu tháng tại đền Cha Thánh Ven

Chiều Thứ ba, 7/3/2023 đầu tháng, tại Đền Cha Thánh Ven – Từ Châu,  dưới sự chủ tế của Cha giáo sư Gioan và Cha chánh xứ Giuse đã dâng Thánh Lễ đồng tế kính Cha Thánh Ven tử vì đạo. Mời quý vị cùng xem lại hình ảnh Thánh Lễ, nguyện xin Cha Thánh […]

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Cầu cho Ơn Thiên Triệu làm Linh mục, làm Tu sĩ

Chiều ngày 25- 4- 2021, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Linh đã mời được “Đức Thánh Cha” nhí và các “Linh mục”, các “Thầy” các “Xơ” nhí từ các dòng tu khác nhau về quy tụ tại Nhà Thờ Giáo Xứ Từ Châu trong Thánh lễ thiếu nhi. Nhờ […]

Cha Giuse Nguyễn Văn Linh nhận chức vụ mới tại giáo xứ Từ Châu

Thứ Ba, ngày 08/12/2020, tại giáo xứ Từ Châu đã diễn ra Thánh lễ nhận xứ của cha Giuse Nguyễn Văn Linh. Nghi thức và Thánh lễ tạ ơn do Cha Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự.Đối với cộng đoàn giáo xứ Từ Châu, hôm nay quả là một ngày lưu lại […]