Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Cầu cho Ơn Thiên Triệu làm Linh mục, làm Tu sĩ

Chiều ngày 25- 4- 2021, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Linh đã mời được “Đức Thánh Cha” nhí và các “Linh mục”, các “Thầy” các “Xơ” nhí từ các dòng tu khác nhau về quy tụ tại Nhà Thờ Giáo Xứ Từ Châu trong Thánh lễ thiếu nhi. Nhờ đó, các em thiếu nhi và cộng đoàn, được vinh dự nghe giới thiệu những nét đặc trưng riêng về linh đạo và sứ mạng của các Hội Dòng, đặc biệt là cho những bạn khao khát bước vào con đường dâng hiến. Qua đó các em thiếu nhi và cộng đoàn đã có cơ hội tìm hiểu linh đạo, sứ mạng các hội dòng trong ngày đặc biệt, ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi làm Linh mục, làm tu sĩ nam nữ. 

Sau phần giới thiệu và tìm hiểu các hội Dòng, vào lúc 16 giờ 30, Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Linh đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu, và xin cho Giáo xứ Từ Châu có nhiều ơn gọi, cho các em thiếu nhi có một lòng yêu mến chúa để dám tận hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa, trong đời sống ơn gọi làm Linh Mục, làm Tu Sĩ nam nữ. 

Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Linh cũng đã hướng dẫn các bạn nhỏ và cộng đoàn cách cầu nguyện giống như Cha, nếu muốn đi theo tiếng Chúa gọi. Khi còn nhỏ thì cầu nguyện : “Lạy Chúa, con muốn đi tu, xin Chúa gọi con”, khi Chúa gọi chúng ta rồi thì cầu nguyện: “Lạy Chúa, con muốn đi tu xin Chúa chọn con”, rồi khi đã trở thành Linh mục, Cha vẫn cầu nguyện:”Lạy Chúa, xin Chúa hãy giữ con để con được trung thành với ơn gọi”. Vì ơn gọi làm Linh mục, làm tu sĩ Nam nữ là ơn Thiên triệu – ơn gọi của Chúa, nên việc lắng nghe tiếng Chúa gọi, phân định sứ mạng riêng của chúng ta trong Giáo Hội và trong thế giới, và sau cùng sống ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho chúng ta”

Tạ ơn Chúa Giêsu người mục tử nhân lành đã quy tụ các con chiên về gặp gỡ, chia sẻ cho nhau tình yêu thương và lòng nhiệt huyết. Xin Chúa chúc lành cho những thiện chí của chúng con và cho có nhiều bạn trẻ hăng say, quảng đại, can đảm dấn thân cho Tin Mừng trong thời đại hôm nay bằng con đường dâng hiến.

Mời mọi người xem thêm ảnh của các em tại đây