Thánh lễ đầu tháng tại đền Cha Thánh Ven

Chiều Thứ ba, 7/3/2023 đầu tháng, tại Đền Cha Thánh Ven – Từ Châu,  dưới sự chủ tế của Cha giáo sư Gioan và Cha chánh xứ Giuse đã dâng Thánh Lễ đồng tế kính Cha Thánh Ven tử vì đạo.

Mời quý vị cùng xem lại hình ảnh Thánh Lễ, nguyện xin Cha Thánh Ven cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam giúp chúng con luôn trở nên bé mọn, giữ tinh thần khiêm nhu trước mặt Thiên Chúa. Cho anh em Hội Thánh Ven thêm nhiều nghị lực trong tinh thần phục vụ để văn hoá cộng đoàn Giáo xứ mỗi ngày sinh động hơn.