Chuyên mục: Tin tức

Tin tức

Thánh lễ đầu tháng tại đền Cha Thánh Ven

Chiều Thứ ba, 7/3/2023 đầu tháng, tại Đền Cha Thánh Ven – Từ Châu,  dưới sự chủ tế của Cha giáo sư Gioan và Cha chánh xứ Giuse đã dâng Thánh Lễ đồng tế kính Cha Thánh Ven tử vì đạo. Mời quý vị cùng xem lại hình ảnh Thánh Lễ, nguyện xin Cha Thánh […]

Thư Mục Vụ Mùa Chay Năm 2023

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Anh Chị Em, Ngày 22 tháng 02 tới đây là thứ Tư lễ Tro, khởi đầu mùa Chay. Nghi thức xức tro trong Thánh lễ này diễn tả nhiều ý nghĩa. Tro bụi nhắc nhở chúng ta về thân phận mong manh của kiếp người. […]

Một Số Quy Định Về Thủ Tục Hôn Phối Trong Giáo Tỉnh Hà Nội

Bản quy định này đã được soạn thảo và áp dụng từ năm 2017. Sau khi đón nhận những ý kiến đóng góp của Quý Cha nhân dịp thường huấn Linh mục Giáo tỉnh năm 2022 tại Sầm Sơn, văn bản được bổ sung, với sự đồng thuận của Quý Đức Cha trong Giáo tỉnh. […]

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Cầu cho Ơn Thiên Triệu làm Linh mục, làm Tu sĩ

Chiều ngày 25- 4- 2021, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Linh đã mời được “Đức Thánh Cha” nhí và các “Linh mục”, các “Thầy” các “Xơ” nhí từ các dòng tu khác nhau về quy tụ tại Nhà Thờ Giáo Xứ Từ Châu trong Thánh lễ thiếu nhi. Nhờ […]

Cha Giuse Nguyễn Văn Linh nhận chức vụ mới tại giáo xứ Từ Châu

Thứ Ba, ngày 08/12/2020, tại giáo xứ Từ Châu đã diễn ra Thánh lễ nhận xứ của cha Giuse Nguyễn Văn Linh. Nghi thức và Thánh lễ tạ ơn do Cha Tổng Đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng chủ sự.Đối với cộng đoàn giáo xứ Từ Châu, hôm nay quả là một ngày lưu lại […]