Tag Archives: Hôn nhân

Một Số Quy Định Về Thủ Tục Hôn Phối Trong Giáo Tỉnh Hà Nội

Bản quy định này đã được soạn thảo và áp dụng từ năm 2017. Sau khi đón nhận những ý kiến đóng góp của Quý Cha nhân dịp thường huấn Linh mục Giáo tỉnh năm 2022 tại Sầm Sơn, văn bản được bổ sung, với sự đồng thuận của Quý Đức Cha trong Giáo tỉnh. […]