Chuyên mục: Giáo xứ

Tin bài về giáo xứ

Thánh lễ đầu tháng tại đền Cha Thánh Ven

Chiều Thứ ba, 7/3/2023 đầu tháng, tại Đền Cha Thánh Ven – Từ Châu,  dưới sự chủ tế của Cha giáo sư Gioan và Cha chánh xứ Giuse đã dâng Thánh Lễ đồng tế kính Cha Thánh Ven tử vì đạo. Mời quý vị cùng xem lại hình ảnh Thánh Lễ, nguyện xin Cha Thánh […]

Cha chính xứ Giuse thăm và chia sẻ với các lớp giáo lý tại Giáo xứ

Nối tiếp truyền thống tốt đẹp của các bậc cha anh trong Giáo xứ, qua việc sống đức tin và học hỏi giáo lý, kinh bổn trong Mùa Chay. Các hội đoàn trong Giáo xứ chia thành các nhóm đã tích cực học hỏi giáo lý mùa chay theo chương trình của Bề trên giáo […]

SÁCH GIÁO LÝ NĂM MỤC VỤ HIỆP THÔNG 2020-2021

Cập nhật ngày 06/01/2021 THÁNG 11 – 2020   LỜI GIỚI THIỆU CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC Năm 2020, Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta đã có những nỗ lực cố gắng để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng Trọn […]

ĐỘ TUỔI THAM GIA CÁC HỘI ĐOÀN

THIẾU NHI THAM GIA CÁC NGÀNH CỦA THIẾU NHI VÀ CÁC LỚP GIÁO LÝ HỌC VÀO NGÀY CHÚA NHẬT DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CÁC SƠ, CÁC BẠN HUYNH TRƯỞNG VÀ GLV. GIỚI TRẺ TỪ 16-22T (TỪ LỚP 10-HẾT ĐẠI HỌC) HỘI LA VANG VÀ HỘI CHA THÁNH VEN, TỪ 22-32T (trường hợp chưa lấy […]