Cha chính xứ Giuse thăm và chia sẻ với các lớp giáo lý tại Giáo xứ

Nối tiếp truyền thống tốt đẹp của các bậc cha anh trong Giáo xứ, qua việc sống đức tin và học hỏi giáo lý, kinh bổn trong Mùa Chay. Các hội đoàn trong Giáo xứ chia thành các nhóm đã tích cực học hỏi giáo lý mùa chay theo chương trình của Bề trên giáo phận. Hiệp thông với Giáo Hội công giáo tại Việt Nam trong năm 2021 với chủ đề sống tình hiệp thông. 

Vừa qua, Cha chính xứ Giuse cùng Ban mục vụ của Giáo xứ đã tới thăm, động viên và nhất là chia sẻ giáo lý, về tinh thần học hỏi Giáo lý và cộng tác xây dựng tình hiệp thông trong Tổng Giáo phận.

Những lời chia sẻ của Cha Giuse về giáo lý thật hấp dẫn làm sao! Chỉ một khoảng thời gian ngắn tới thăm mỗi nhóm nhưng Cha đã truyền tinh thần hăng say học hỏi giáo lý cho các lớp. Ai cũng muốn được nghe thật nhiều, nhưng thời gian không cho phép. Sau khi cắt nghĩa giáo lý, Cha dành thời gian để giải đáp những câu hỏi làm cho bầu khí thêm vui vẻ, sinh động và cũng đem lại rất nhiều điều bổ ích cho các nhóm học.

 

Cha tới thăm lớp học bổn của hội Vô Nhiễm
Cha Giuse tới thăm lớp học bổn của hội Vô Nhiễm
Cha Giuse tới thăm lớp học bổn của hội Phao-lô

Cha Giuse tới thăm các lớp học bổn của hội Anna

 

BTT