Giáo xứ từ châu

Nhà thờ xứ Từ Châu được Xây Dựng năm 1895. Là nhà thờ được xây dựng mái gỗ, Toàn bộ cung thánh bằng gỗ. Nhà thờ được tổ chức kỷ niệm 100 năm xây dựng năm 1995. Nhà thờ hiện đang lưu giữ Thủ Cấp của thánh VEN… xem tiếp >>

GIỜ LỄ TẠI GIÁO XỨ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh

Chính xứ Giáo Xứ Từ Châu

12/2020 – Nay

Bài chia sẻ của Cha Linh

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

CÁC GIÁO HỌ

XỨ ĐẠO TỪ CHÂU

Lịch sử giáo xứ từ châu

lời chúa

Cha Thánh ven

Suy tư tản mạn

giới trẻ - thiếu nhi

Tin giáo hội

hoạt động của các hội đoàn

văn hoá

tài liệu