Chuyên mục: Giới trẻ

Giới trẻ

Các em thiếu nhi chia sẻ tấm lòng nhỏ bé cho những người có hoàn cảnh khó khăn qua chương trình nuôi lợn nhựa

“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa” (MC 4.24). Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, ngày 05/04/2021, các em thiếu nhi giáo xứ Từ Châu giáo hạt Thanh Oai, Giáo Phận Hà đã chia sẻ tấm lòng nhỏ bé của […]

Video – Giới trẻ Giáo xứ Từ Châu thu gom ve chai để làm công tác bác ái trong năm 2021.

Sáng ngày 28.02.2021, các bạn giới trẻ Giáo xứ Từ Châu đã thực hiện chương trình thu gom ve chai trên địa bàn của giáo xứ nhằm gây quỹ để làm công tác bác ái trong năm 2021.Đây là chương trình được cha chính xứ quan tâm và khuyến khích, nhằm giúp các bạn trẻ […]