Video – Giới trẻ Giáo xứ Từ Châu thu gom ve chai để làm công tác bác ái trong năm 2021.

Sáng ngày 28.02.2021, các bạn giới trẻ Giáo xứ Từ Châu đã thực hiện chương trình thu gom ve chai trên địa bàn của giáo xứ nhằm gây quỹ để làm công tác bác ái trong năm 2021.
Đây là chương trình được cha chính xứ quan tâm và khuyến khích, nhằm giúp các bạn trẻ không chỉ gây quỹ để làm công tác bác ái, mà còn tạo cho các bạn trẻ có sự đoàn kết liên đới với nhau trong công việc sinh hoạt theo nhóm của mình. Đồng thời, qua chương trình này cũng giúp cho các bạn trẻ có cơ hội đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào hoạt động chung của nhóm; để từ đó các bạn trẻ sẽ có sự gắn kết và xây dựng giới trẻ giáo xứ ngày một trưởng thành và thăng tiến hơn trong đời sống đức tin.
Theo chương trình đề ra, mỗi chiều Chúa nhật hàng tuần các bạn trẻ sẽ chia nhau theo nhóm để đi thu gom ve chai trên các khu vực thuộc giáo xứ của mình.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mân Côi và Thánh Phê-rô quan thầy Giáo xứ, chúc lành cho hoạt động tuy nhỏ bé này nhưng mang trong đó cả một “tình yêu vĩ đại”. Hơn nữa, để qua hoạt động này, mỗi bạn trẻ như là một “mắt xích” không thể thiếu nhằm xây dựng Giáo xứ nói chung và giới trẻ nói riêng ngày một lớn mạnh trong đời sống nhân bản và đức tin.

BTT Giáo xứ Từ Châu