Chuyên mục: Các Hội Đoàn

Các Hội Đoàn

Cha chính xứ Giuse thăm và chia sẻ với các lớp giáo lý tại Giáo xứ

Nối tiếp truyền thống tốt đẹp của các bậc cha anh trong Giáo xứ, qua việc sống đức tin và học hỏi giáo lý, kinh bổn trong Mùa Chay. Các hội đoàn trong Giáo xứ chia thành các nhóm đã tích cực học hỏi giáo lý mùa chay theo chương trình của Bề trên giáo […]

ĐỘ TUỔI THAM GIA CÁC HỘI ĐOÀN

THIẾU NHI THAM GIA CÁC NGÀNH CỦA THIẾU NHI VÀ CÁC LỚP GIÁO LÝ HỌC VÀO NGÀY CHÚA NHẬT DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CÁC SƠ, CÁC BẠN HUYNH TRƯỞNG VÀ GLV. GIỚI TRẺ TỪ 16-22T (TỪ LỚP 10-HẾT ĐẠI HỌC) HỘI LA VANG VÀ HỘI CHA THÁNH VEN, TỪ 22-32T (trường hợp chưa lấy […]