” Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một”. (Ga 3,16) – Chúa nhật IV Mùa Chay năm B

” Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một”.
(Ga 3,16)


LỜI CHÚA
14 “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”


SUY NIỆM
Đọc trang Tin Mừng của Chúa Nhật IV Mùa Chay (Chúa Nhật mầu hồng) hôm nay, có một câu nói cho chúng ta tìm thấy được nguồn ánh sáng viên mãn, một lời nói đầy sức mạnh nhưng lại dịu dàng, an ủi và vỗ về.
“ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.
Thiên Chúa đã bày tỏ Tình yêu vĩ đại và lạ lùng của Ngài với loài người. Để diễn tả Tình yêu thương ấy ngài không những ân cần, quan tâm như “người BẠN HỮU”(Ga 15,13), Hay như “VỊ LANG QUÂN”(Mt 25,1). Hơn thế, tình yêu mà Ngài ban cho nhân loại chúng ta còn là một tình yêu của một Người Cha, sinh ra con, nhìn con khôn lớn từng ngày và rồi tự hạ “BAN CON MỘT” xuống thế làm người, chịu đóng đinh và chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Chúa Cha và Chúa Con là một. Một Tình yêu tự hiến, hy sinh mạng sống vì người mình yêu, đây là tình yêu ở mức cao nhất.
Vậy chúng ta phải làm gì để đáp trả lại Tình yêu cao cả ấy?
Trong đoạn Tin Mừng, Chính Chúa đã chỉ vẽ cho ta biết được:
– Đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối.
Chúng ta hãy tin tưởng và hãy đón nhận Tình yêu ấy.
“Đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa”.
Muốn nhắc nhớ chúng ta phải chiến đấu trong cuộc chiến thanh tẩy tâm hồn mình khỏi bóng tối của cám dỗ và ma quỷ.
Để đến được với ánh sáng chúng ta phải lựa chon, phải chiến đấu, phải giằng co, phải chấp nhận đau khổ, mất mát và phải trả giá đắt.
Nhưng “ Ai tin thì sẽ không bị lên án”.
Đó là lời an ủi đầy sức mạnh cho những ai biết cậy trông và tin tưởng nơi Tình yêu thương của Thiên Chúa. Đồng thời cũng là một lời mời gọi đầy sức quyết liệt.
Hãy có hành động cụ thể cho đức tin của mình là tuân giữ giới răn, xa lánh các dịp tội, làm điều lánh tránh điều dữ và hãy yêu thương như mấu gương chính Chúa đã yêu.
Bởi lẽ bao lâu con người chúng ta còn phạm tội, bấy lâu Chúa Giê-su vẫn còn phải hấp hối và tiếp tục chịu chết một lần nữa vì YÊU chúng ta.


CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa,
Lời Chúa ban cho chúng con hôm nay thật dịu dàng và đầy an ủi.
Vì yêu chúng con, vì yêu chúng con mà Ngài đã ban Con Một của Ngài.
Xin cho chúng con biết cảm nhận,
Biết mở lòng, mở trí đón nhận Tình yêu cao cả và nhiệm mầu ấy.
Một Tình yêu vượt quá tầm hiểu biết của con người.
Để chúng con biết can đảm bắt tay vào cuộc hoán cải tâm hồn và đời sống của chúng con mỗi ngày,
Biết chứng minh lòng tin của chúng con nơi Chúa bằng các việc lành phúc đức cụ thể trong Mùa Chay Thánh này.
Và như chính Chúa đã nói:“Lòng tin của con đã cứu con” (x. Lc 7, 50)
Xin ban thêm lòng tin cho chúng con.
Để chúng con biết trông cậy và tin tưởng nơi Tình yêu của Ngài.
Ngõ hầu chúng con có được sự sống đời đời.
Amen.