Đi đám cưới người có đạo Công giáo mà không cử hành theo phép đạo mắc tội gì?

Đi đám cưới người có đạo Công giáo mà không cử hành theo phép đạo mắc tội gì? Có bị cấm phép giải tội không? Nếu có, thời gian bao lâu? Luật này ở số mấy của Giáo Luật?

Trả lời: Theo Giáo Lý Công Giáo, “tội là một hành vi của bản thân mỗi người, nhưng chúng ta có trách nhiệm đối với tội người khác, khi chúng ta cộng tác vào đó:

– bằng cách tham gia trực tiếp và có ý;

– bằng cách truyền dạy, cố vấn, khen ngợi hoặc tán thành;

– bằng cách không tố cáo, hoặc không can ngăn khi mình có bổn phận can ngăn;

– bằng cách che chở cho những người làm điều ác” (GLCG 1868).

Việc đi tham dự đám cưới người Công giáo mà không cử hành theo phép đạo hay theo đúng luật của Giáo Hội có thể là tội cộng tác hay đồng loã một cách nào đó trong một việc bất chính. Chúng ta đi dự tiệc có thể được coi là sự tán thành cho hành vi của cặp vợ chồng mới cưới bất hợp pháp.

Để phán quyết tính cách luân lý của việc cộng tác này còn cần nhiều yếu tố liên quan khác, do đó, không nên lên án cách vội vã tội trạng này mà không cứu xét cẩn thận.

Tội này, cũng như hầu hết các tội khác, sẽ được tha thứ trong toà giải tội. Theo luật chung của Giáo Hội, không xác định rõ hình phạt riêng cho tội đồng loã này. Tuy nhiên, nhà lập pháp (cụ thể là Đức Thánh Cha và các giám mục giáo phận) có thể lập ra hình luật. Hình phạt cấm chịu các bí tích (như xưng tội, rước lễ) có thể tiền kết (cứ phạm tội là mắc hình phạt) hay hậu kết (chỉ mắc khi bị kết án). Nhưng Giáo Luật đã khuyên rằng: “Nhà lập pháp chỉ nên ngăm đe hình phạt tiền kết, khi phải chống lại vài tội phạm đặc biệt cố tình phạm, mà hoặc chúng có thể gây gương xấu lớn, hay không thể phạt hữu hiệu bằng hình phạt hậu kết. Ngoài ra, chỉ nên thiết lập các vạ, nhất là vạ tuyệt thông, một cách hết sức hạn chế và dành cho những tội khá nặng mà thôi” (Giáo Luật, điều 1318).

Lm. Phi Quang